Steun

Giften

Voor steun aan het Odensehuis Doorwerth bij projecten of de aanschaf van specifieke zaken zijn giften zeer welkom. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL06 TRIO 0379 2962 17 t.n.v. Stichting Odensehuis Doorwerth. 

Omdat het Odensehuis een ANBI status heeft, betalen wij geen belasting over uw gift en kunt u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor een periodieke gift mag u het gehele bedrag aftrekken mits dat is vastgelegd in een overeenkomst. 

Voor meer informatie neemt u contact op via info@odensehuisdoorwerth.nl of telefonisch 06-41665432.

Nalatenschap

U kunt de Stichting Odensehuis Doorwerth als begunstigde opnemen in uw testament. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw notaris. Wij zijn een ANBI-erkende stichting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.